Badan Perhubungan MCA Negeri Perlis
Wisma MCA, Tingkat Dua,
58 Medan Syed Alwi,
01000 Kangar

Thursday, May 5, 2011

民生无小事 天天多关注傅子初医出席玻璃市中颁发笔记型电脑仪,共四百多名学生受惠.

与校长,教师及部分受惠学生留影.傅子初医为周姓青年申请得社险赔偿.

傅子初医和到访议员服务中心的人力资源部属下社险组织(SOCSO) 官员谈话.傅子初医与福利官丘春年走入民宅,探访蔡坤城.

No comments: